Aktualności

Deklaracje woli przyjęcia dziecka

 

Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola
– w terminie do  
22 kwietnia 2021 r. (czwartek) do godz. 16 00.

 Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na koncie rodzica.

W przypadku nie potwierdzenia woli, dzieci te nie zostaną przyjęte
na rok szkolny 2021/2022 !

 Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych umieszczone są w siedzibie przedszkola. Informacje te dostępne są również w systemie rekrutacji, po zalogowaniu się na koncie rodzica.  

Wpłaty na Radę Rodziców

Drodzy Rodzice,
w związku z tym, że w tym roku szkolnym ze względu na pandemię nie uda nam się zrealizować większości wycieczek, wpłaty na Radę Rodziców prosimy uiścić do kwietnia. Nie pobieramy opłat za trzy miesiące  (wrzesień 2020, maj 2021, czerwiec 2021). Osobom, które dokonały wpłat do końca roku szkolnego zwrócimy różnicę lub przesuniemy pieniążki na miesiące w nowym roku szkolnym. Jednocześnie nadmienię, że organizowane na terenie przedszkola teatrzyki i koncerty odbywają się dla bezpieczeństwa w dwóch turach, a więc opłaty również są podwójne. Wpłaty z Rady Rodziców przeznaczamy również na prezenty dla dzieci (pasowanie, paczki świąteczne, zakończenie roku szkolnego i inne okazje), drobne upominki, nagrody konkursowe, dyplomy itd. W planach są również warsztaty mydlarskie oraz zajęcia w przenośnym planetarium. Jeżeli sytuacja na to pozwoli pod koniec roku szkolnego wybierzemy się z dziećmi do Frajdalandii. Jest to bezpieczne miejsce i zabawa na świeżym powietrzu. Niestety i tutaj koszt będzie dużo wyższy, ponieważ zgodnie z aktualnymi przepisami na jedną osobę przypadają dwa miejsca siedzące. Wiąże się to, więc z koniecznością wynajęcia sześciu autokarów /w różnych terminach/. Jak Państwo widzą staramy się zapewnić naszym przedszkolakom jak najwięcej atrakcji w tym trudnym czasie. Dlatego będziemy wdzięczni za uregulowanie wpłat na Radę Rodziców za miesiące od października do kwietnia. Terminy opłat wyznaczymy po powrocie dzieci do przedszkola.

Pozdrawiam serdecznie

Katarzyna Oleksiewicz – Dyrektor Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie

Zawieszenie zajęć do 18 kwietnia 2021 r.

Zawieszenie zajęć w przedszkolu do 18 kwietnia 2021 r.

W związku z opublikowaniem w sobotę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozszerzeniem listy osób, które mogą zapisać dzieci do przedszkola w dniach 29.03.2021-18.04.2021 informujemy, iż przedszkole organizuje zajęcia stacjonarne na wniosek Rodziców dzieci, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek ,

oraz na wniosek :

 • Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzice składają Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu na emaila przedszkolnego ppzaborow@op.pl do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym obecność dziecka w przedszkolu.

Wniosek-o-zorganizowanie-zajęć-w-przedszkolu 

Psychologiczne Pogotowie Covidowe

 

Szanowni Państwo,

Obserwujemy, że coraz więcej dzieci, młodzieży i rodziców doświadcza skutków pandemii. Następstwa są coraz bardziej dotkliwe i bolesne. Niektóre ze strat są nieodwracalne i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Dlatego w każdej Poradni wchodzącej w skład Zespołu Poradni uruchomione jest Psychologiczne Pogotowie Covidowe.

Zgłoś się, jeśli:

 • nie radzisz sobie lub Twoje Dziecko nie radzi sobie z długotrwałą izolacją,
 • odczuwacie smutek, przygnębienie, lub nadmierny lęk, czy złość,
 • niepokoi Cię sposób korzystania Twojego Dziecka z komputera lub telefonu
 • doświadczacie straty najbliższych.

Doświadczony psycholog w każdej z poradni będzie czekał na wasz telefon i udzielał wsparcia oraz pomocy w godzinach:

Poradnia Błonie – w środy od 13.00 do 15.00

Poradnia Blizne Jasińskiego – w piątki od 14.00 do 16.00

Poradnia Dziekanów Leśny– w piątki od 11.00 do-13.00.

Z psychologiem można porozmawiać:

 • przychodząc w wyznaczonych godzinach do Poradni- możliwość dostępna tylko dla osób zdrowych i niemających w ciągu ostatnich dni kontaktu z osobami zarażonymi
 • telefonicznie- wybierając numer sekretariatu Poradni

Poradnia Błonie22 725 46 11

Poradnia Blizne Jasińskiego22 722 05 70

Poradnia Dziekanów Leśny– – 22 751 57 86

– pisząc na adres mailowy

Poradnia Błonie wsparcie-w-pandemi-blonie@zpppblonie.pl

Poradnia Blizne Jasińskiegowsparcie-w-pandemi-blizne@zpppblonie.pl

Poradnia Dziekanów Leśnywsparcie-w-pandemi-dziekanow@zpppblonie.pl

 

Przyjęcia będą się odbywać zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Monika Świetlicka

Dyrektor Zespołu Poradni

Konkurs ,,ŻYWY OBRAZ”

 

Konkurs ,,Żywy obraz”  – prace naszych przedszkolaków.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Uwaga Rodzice,

w zakładce STREFA RODZICA – REKRUTACJA  znajdują się wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

 

Dyżur wakacyjny

    DYŻUR    WAKACYJNY 

Dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021:


Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
pełni w terminie:
od 01 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie
pełni w terminie: 
od 16 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.