Aktualności

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Uwaga, poniżej znajdziecie Państwo listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie na rok szkolny 2020/2021.

Dzieci zakwalifikowane

Dzieci niezakwalifikowane

DEKLARACJA woli zapisu dziecka 2020-2021

 

Informacja

Uwaga rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do naszego przedszkola !!!

 Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. również na stronie internetowej naszego przedszkola udostępnione będą listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie na rok szkolny 2020/2021.
Jest to zgodne z § 11 b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 marca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie o złożenie deklaracji woli zapisu dziecka do Przedszkola w terminie do 16 kwietnia 2020 r. (czwartek).

Wypełnione deklaracje (w formacie word) prosimy przesyłać wyłącznie drogą e-mailową (ppzaborow@op.pl)

W przypadku niezłożenia deklaracji, dzieci te nie zostaną przyjęte na rok szkolny 2020/2021 !!! 

Procedura odwoławcza, która zgodnie z harmonogramem rozpoczyna się od dnia 23 kwietnia 2020 r. przeprowadzana będzie tylko drogą e-mailową.

 W razie pytań prosimy kontaktować się z przedszkolem drogą e-mailową (ppzaborow@op.pl)
lub telefonicznie (22 487 12 20, 784 650 311) w godzinach pracy sekretariatu tj. 10 00-14 00.

MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA DZIECI

Szanowni Rodzice,

z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem koronawirusem informujemy, że za pośrednictwem naszej strony internetowej  nauczycielki będą zamieszczały Państwu materiały edukacyjne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jednocześnie bardzo prosimy o poważne podejście do sprawy. Dla dobra wszystkich należy zaniechać wszelkich wyjazdów i wyjść z domu, a tym bardziej towarzyskich spotkań z rówieśnikami. Życzymy dużo zdrowia i miłej nauki poprzez zabawę.

Zamieszczone materiały znajdziecie Państwo w zakładce STREFA RODZICA – MATERIAŁY EDUKACYJNE

UWAGA – ograniczenie godzin pracy sekretariatu

UWAGA!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, zawiadamiam o ograniczeniu pracy Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie, w tym godzin pracy sekretariatu.
Od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. sekretariat przedszkola czynny będzie w godzinach od 10:00 do 14:00.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo,w miarę możliwości prosimy o kierowanie spraw drogą elektroniczną ppzaborow@op.pl lub przez kontakt telefoniczny (22) 487-12-20 , 784-650-311.

OGŁOSZENIE

Drodzy Rodzice,

informujemy że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 10 kwietnia 2020 roku przedszkole będzie zamknięte dla dzieci.

OGŁOSZENIE

   Zaborów, 24 marca 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszcz Kampinoskiej w Zaborowie, ul. Szkolna 6, 05-083 Zaborów, poszukuje pracownika na stanowisko KONSERWATORA w wymiarze pełnego etatu.

Do głównych zadań pracownika należą prace porządkowe oraz naprawcze w budynku oraz na zewnątrz przedszkola.

Oferty prosimy kierować na nasz adres e-mail: ppzaborow@op.pl. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu:   784 650 311.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

dla rodziców dzieci posiadających prawo do wychowania przedszkolnego oraz dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) niniejszym zawiadamia się wszystkich rodziców dzieci posiadających prawo do wychowania przedszkolnego oraz dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zamieszkałych w Gminie Leszno, że podejmuje się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 roku Publicznego Przedszkola nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie ul. Polna 22 poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych zlokalizowanych w gminnym budynku w miejscowości Czarnów nr  8.

Uchwała intencyjna w tej sprawie została podjęta przez Radę Gminy Leszno w dniu 5 lutego 2020 roku.

Po rozbudowie siedziby Przedszkola w Lesznie przy ul. Polnej 22 – Oddziały zamiejscowe w Czarnowie faktycznie nie istnieją od roku szkolnego 2015/2016.

Gmina Leszno zapewnia możliwość realizacji prawa do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie w niżej wymienionych placówkach przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leszno:

  • Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie
    Polna 22,
  • Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej
    w Zaborowie ul. Szkolna 6,
  • Oddziałach przedszkolnych 5 – 6-latków w Szkole Podstawowej
    Powstańców 1863 Roku w Zaborowie ul. Stołeczna 182.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest przez wszystkie ww. placówki.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji 2020-2021