MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE  NAUCZYCIELI

 

ODDZIAŁ I 

Tydzień: 
Temat tygodnia: 

 

ODDZIAŁ II
Tydzień: 
Temat tygodnia:

 

ODDZIAŁ III

Tydzień:
Temat tygodnia:   

 

ODDZIAŁ IV 
Tydzień: 
Temat tygodnia:

 

ODDZIAŁ V

Tydzień: 
Temat tygodnia:

 

ODDZIAŁ VI 
Tydzień:
Temat tygodnia: 

 

 

 MATERIAŁY EDUKACYJNE SPECJALISTÓW

 

gry, zabawy i ćwiczenia logopedyczne:

 

pomoc psychologiczna i pedagogiczna:

psycholog: 

 

pedagog:

 

Gimnastyka korekcyjna:

Gimnastyka ogólnorozwojowa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,DZIEŃ DZIECKA”

 

,,DZIEŃ MAMY I TATY”

,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” 

 

https://m.youtube.com/watch?v=1Tug4k7jEak

 

Powiązane zdjęcia: