RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie  z siedzibą w ul. Szkolna 6, 05-083 Zaborów

Inspektorem Danych Osobowych jest:

Pan Marcin Gałązka e-mail: kontakt@firebhpsecurity.pl

Celem przetwarzania danych jest:

Prowadzenie czynności związanych z: 

– realizacją działań edukacyjnych

– zapewnieniem opieki , bezpieczeństwa , rozwiązywania pojawiających się problemów  

– realizacji umowy zawartej w ramach świadczenia usług przez Przedszkole 

– kontaktowania się w razie nagłych wypadków, zachorowania dziecka 

– podjęciem lub realizacją współpracy

Podstawa prawna przetwarzania:     

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zebrane dane będą przechowywane do:

ustania celu w jakim były przetwarzane.

Zebrane dane mogą być przekazywane:

   tylko odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa                                                                  

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dostęp do treści swoich danych

Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

Wniesienie skargi do UODO

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna iż przetwarzanie jego danych j osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                          

Obowiązek podania danych

Podanie wymaganych przepisami prawa danych osobowych jest obowiązkowe ,a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak korzystania z usług przedszkola.

Powiązane zdjęcia: