Dokumenty przedszkola

 

Statut Przedszkola 

 

PROCEDURY obowiązujące w naszym przedszkolu:

Procedura przyprowadzania dzieci chorych
Załącznik nr 1

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka

Procedura ewakuacji dzieci i pracowników

 

REGULAMINY:

Regulamin  spacerów i wycieczek

Regulamin korzystania elektronicznej ewidencji

Regulamin korzystania ze stołówki

Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka

 

KONCEPCJA PRACY naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Koncepcja pracy 2022-2023

 

POZOSTAŁE:

Podstawa Programowa 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Wydawnictwo” Nowa ERA ,,Samodzielnie, wszechstronnie, szczęśliwie”.

 

Druk –  upoważnienie do odbioru dziecka w roku szkolnym 2022/2023

Upoważnienie – odbiór dziecka

 

 

ZAMIERZENIA  na marzec 2023 rok

Oddział I – marzec

Oddział II – marzec

Oddział III – marzec

Oddział IV – marzec

Oddział VI – marzec