Dokumenty przedszkola

 

Statut Przedszkola 

 

PROCEDURY obowiązujące w naszym przedszkolu:

Procedura przyprowadzania dzieci chorych
Załącznik nr 1

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka

Procedura ewakuacji dzieci i pracowników

DOKUMENT – STANDARDY I PROGRAM OCHRONY DZIECI 

REGULAMINY:

Regulamin  spacerów i wycieczek

Regulamin korzystania elektronicznej ewidencji

REGULAMIN STOŁÓWKI – SIE 2023

Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka

 

KONCEPCJA PRACY naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Koncepcja pracy 2023-2024

 

POZOSTAŁE:

Podstawa Programowa 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego ,,Mac edukacja – Kolorowe karty” 

 

Druk –  upoważnienie do odbioru dziecka w roku szkolnym 2023/2024

Upoważnienie odbiór dziecka 2023-2024

 

 

ZAMIERZENIA  na ……..   2024 rok

 

 

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia: