Dzień otwarty

 

Nasze przedszkole  zaprasza nowoprzyjęte dzieci i ich rodziców  w dniu 29 czerwca 2022 r. w godz. 15 00 – 17 00 do naszej placówki.

Dzieci i rodzice zapoznają się z pomieszczeniami w przedszkolu, poznają plac zabaw  i otoczenie.

Dni adaptacyjne w naszym Przedszkolu odbędą się w dniach
25-26 sierpnia 2022 r. w godz. 9 30 – 12 00

Zgłaszanie nieobecności – zmiana adresu e-mail

Informacja

Nawiązując do regulaminu korzystania ze stołówki Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie, przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dziecka, najpóźniej w dniu absencji do godziny 8:00.

Informację prosimy przekazywać wyłącznie  Uwaga  zmiana !! !  na adres mailowy:

nieobecnosci@przedszkolewzaborowie.pl

Podając :      

Nazwisko, imię dziecka

Grupę

Dni nieobecności

 

Niezgłoszenie nieobecności będzie skutkowało, obciążeniem za całodzienne wyżywienie.

W przypadku dzieci objętych kwarantanną z powodu Covid dotyczącej zgłoszenia przez przedszkole, nie ma potrzeby informowania o nieobecności.

Informujemy również Państwa, że w przypadku małej liczby  dzieci jadłospis może ulec zmianie.

Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia, wyłącznie na terenie przedszkola.

W okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej
jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola, na podstawie deklaracji.