Kącik dla rodziców

 

   Dyrektor  mgr Katarzyna Oleksiewicz przyjmuje interesantów: 

Wtorek w godz. 14:00 – 17:00

Czwartek w godz. 9:0012:00

Sprawy pilne (skargi i  wnioski) – codziennie w czasie godzin pracy.

 

  Informujemy, że sprawy i zapytania do Rady Rodziców  prosimy kierować drogą elektroniczną

na pocztę przedszkola ppzaborow@op.pl

z  dopiskiem w temacie  „do Rady Rodziców”.

 

 Zajęcia z logopedą odbywają się  w dniach:

Środa w godz. 11:00 – 17:30

Piątek w godz. 11:00 – 17:30

 

Psycholog przedszkolny jest obecny: 

Czwartek, godz. 9:00 – 12:00

Piątek, godz. 9:00 – 12:00

 

Godziny Pracy Pedagoga Specjalnego:

Poniedziałek – 7 00 – 9 00

Wtorek – 7 00 – 9 00

Środa  – 12 00 – 1400

Czwartek – 7 00 – 9 00

Piątek – 11 00 – 12 00

 

Godziny pracy Terapeuty pedagogicznego:

Poniedziałek  11 00– 14 00

Wtorek – 12 00– 14 00

Środa  – 7 00 – 900

Czwartek  12 00 – 14 00

Piątek – 7 00 – 11 00

 

 

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący –  Adam Bagrincew

Zastępca przewodniczącego  –  Maciej Jendrych

Skarbnik –  Anna Jankowska

Sekretarz –  Sonia Śniegocka – Król

Komisja rewizyjna – Bożena Dudkiewicz

Komisja rewizyjna –  Kornelia Przanowska

 

 Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Oddział I ,,MALUCHY”

09.01.2024 r.  17.06.2024 r. – godz. 16:30

 

Oddział II ,,ZUCHY”

08.01.2024 r. –  godz. 17:30

25.04.2024 r. –  godz.17.30

 

Oddział III ,,ŚREDNIAKI”

10.01.2024 r.- godz. 17:00

 

Oddział IV ,,STARSZAKI „

07.09.2023 r. – godz. 18:00

11.01.2024 r. – godz. 17:00

28.05.2024 r. – godz. 17:00

 

Oddział V ,,ZERÓWECZKA I”

07.09.2023 r. – godz. 18:00

27.11.2023 r. – godz. 17:00

23.04.2024 r. – godz.  16:30

 

Oddział VI ,,ZERÓWECZKA II”

07.09.2023 r. – godz. 18:00

27.11.2023 r. – godz. 17:00

24.04.2024 r. – godz. 17:00

 

Konsultacje z Rodzicami odbywają się  wg harmonogramu:

Oddział I  

27.10.2023 r. / 24.11.2023 r. / 23.02.2024 r. / 22.03.2024 r. / 26.04.2024 r. / 21 czerwca 2024 r. – w godz. 16:00-17:00

 

Oddział II 

24.11. 2023 r. -/ 23.02.2024 r. / 22.03.2024 r. / 26.04.2024 r. / 21.06.2024 r. –  w godz. 12:30 – 13:30

 

Oddział III  

26.10.2023 r. – godz. 11:30 – 12:30 / 14.11.2023 r. – godz. 12:30 – 13:30 / 22.02.2024 r. – godz. 11:30 – 12:30 / 12.03.2023 r. – godz. 12:30 – 13:30
 25.04.2024 r. – godz. 11:30 – 12:30 / 14.05.2024 r.  – godz. 12:30 – 13:30

Oddział IV  

17.10.2023 r. / 16.11.2023 r. / 19.12.2023 r. / 22.02.2024 r. / 19.03.2024 r. / 18.04.2024 r. – w godz. 12.00-13:30

 

Oddział V 

31.10.2023 r. / 28.12.2023 r. / 02.01.2024 r. / 08.02.2024 r. / 26.03.2024 r. / 09.05.2024 r. – w godz. 12:00 – 13:30

 

Oddział VI

17.10.2023 r. /14.12.2023 r. / 09.01.2024 r. / 15.02.2024 r. / 12.03.2024 r. / 16.05.2024 r. / 11.06.2024 r. – w godz. 12:00 – 13:00

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Kalendarz uroczystości :

Kalendarz Uroczystości 2023-2024

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Regulamin Rady Rodziców

PRAWA DZIECKA

Hymn Przedszkola

 

 

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkolewzaborowie.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. 
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości.
 • Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny
  z zasadami dostępności;
 • Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • zmianę tła,
 • podkreślenie linków

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Kołakowska Woźniak, e-mail: ppzaborow@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 487-12-20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie

Ul. Szkolna 6

05-083 Zaborów

Tel: 22 487-12-20, 784-650-311

ppzaborow@op.pl

 

 1. Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie.
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie lub podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 3. Przy wejściu głównym znajduje się domofon służący do kontaktu z sekretariatem oraz poszczególnymi oddziałami przedszkolnymi.
 4. Budynek jest dwupoziomowy (poziom 0 i 1) – posiada schody, brak windy.
 5. Na parterze budynku znajdują się toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 1. Na piętro budynku prowadzi klatka schodowa.
 2. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
 3. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – stan na dzień 1.01.2021 r.

Raport o stanie zapewnienia dostępu podmiotu publicznego (1)

Powiązane zdjęcia: