OPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Opłaty na Radę Rodziców będą przyjmowane w dniach:

 

12 września  /wtorek/ w  godz. 7:00 – 16:30

19 września  /wtorek/ w godz. 7:00 – 17:30