Dyżur wakacyjny !!!!

Uwaga Rodzice,
poniżej znajdziecie Państwo informację na temat  dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu.

Informacja – Dyżur wakacyjny 2020

Dyżur wakacyjny – Deklaracja potrzeby przyprowadzania dziecka

Gmina Leszno czyta dzieciom – Katarzyna Oleksiewicz

Dzień Dziecka

,,Dzień Mamy i Taty”

Kochani Rodzice, w związku z Waszym świętem nasze przedszkolaki przesyłają gorące życzenia  🙂

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

Uwaga Rodzice,

w przypadku odbioru dzieci z przedszkola  w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19  przez osoby inne niż rodzice bądź opiekunowie prawni, prosimy o złożenie stosownego upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. 

Upoważnienie do odbioru dziecka w czasie epidemii COVID 19

UWAGA !!! – URUCHOMIENIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęta została decyzja o ponownym uruchomieniu Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie od dnia 20 maja 2020 roku.
Przedszkole będzie czynne w godzinach 7:00 – 17:00. – w tych godzinach placówka będzie pełniła głównie funkcję opiekuńczą i w miarę możliwości będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Organizacja pracy będzie planowana tygodniowo.
Rodzice, którzy mają potrzebę zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora przedszkola.
W związku z powyższym należy złożyć stosowną deklarację potrzeby przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz załączone oświadczenie. Druk deklaracji oraz oświadczenie jest umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres mailowy: ppzaborow@op.pl . W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola.
Liczba miejsc i grup w przedszkolu będzie w tym czasie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i w uzgodnieniu z  organem prowadzącym. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Grupy będą utworzone na podstawie liczby złożonych deklaracji.
O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora przedszkola drogą telefoniczną.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedura umieszczona jest na stronie internetowej przedszkola.
Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nią i jej przestrzegania.

 

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym  członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie informuję, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Oleksiewicz

Procedura bezpieczeństwa COVID + załączniki

Deklaracja potrzeby przyprowadzania_dziecka

Oświadczenie rodzica

Szczegółowy tryb zgłaszania dzieci do przedszkola

Dzień pielęgniarek

Odbiór rzeczy

Zapraszamy Rodziców po odbiór rzeczy należących do dzieci wg ustalonego harmonogramu:

13.05.2020 r. – godz. 10.00 – 14.00 – oddział I, II

14.05.2020 r. – godz. 10.00 – 14.00 – oddział III, IV

15.05.2020 r. – godz. 10.00 – 14.00 – oddział V, VI

Wydawane rzeczy odbywać się będą w wiatrołapie.

W przypadku powrotu dziecka do przedszkola, prosimy o dostarczenie kapci, ubrań na zmianę w podpisanym foliowym worku – wszystko wyprane i zdezynfekowane.

 

Dzień bibliotekarza

Maseczki dla dzieci

Drodzy Rodzice,

w naszym Przedszkolu dostępne są maseczki dla dzieci, uszyte przez pracowników przedszkola oraz Koło Gospodyń Wiejskich ,,Wyględne dziewczyny”. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do przedszkola w godz. 10:00 – 14:00.