Życzenia wakacyjne

Wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom życzymy wspaniałych, pogodnych, roześmianych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych chwil i wrażeń. Mamy nadzieję, że we wrześniu  spotkamy się wszyscy w naszym przedszkolu zdrowi i pełni sił do dalszej nauki.

Do zobaczenia we wrześniu !!!

 

Dyżur wakacyjny

Uwaga !!!!

Przypominamy, że jutro (30.06.2020 r.) jest ostatni dzień składania deklaracji potrzeby przyprowadzania dziecka na dyżur wakacyjny. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i dziecko nie zostanie przyjęte na dyżur wakacyjny !!!!!!

Wyniki konkursu recytatorskiego

Drodzy Rodzice, poniżej przedstawiamy wyniki konkursu recytatorskiego. Wszystkim uczestnikom gratulujemy !!!

Wyniki konkursu recytatorskiego

Dyżur wakacyjny !!!!

Uwaga Rodzice,
poniżej znajdziecie Państwo informację na temat  dyżuru wakacyjnego w naszym przedszkolu.

Informacja – Dyżur wakacyjny 2020

Dyżur wakacyjny – Deklaracja potrzeby przyprowadzania dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka

Gmina Leszno czyta dzieciom – Katarzyna Oleksiewicz

Dzień Dziecka

,,Dzień Mamy i Taty”

Kochani Rodzice, w związku z Waszym świętem nasze przedszkolaki przesyłają gorące życzenia  🙂

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

Uwaga Rodzice,

w przypadku odbioru dzieci z przedszkola  w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19  przez osoby inne niż rodzice bądź opiekunowie prawni, prosimy o złożenie stosownego upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. 

Upoważnienie do odbioru dziecka w czasie epidemii COVID 19

UWAGA !!! – URUCHOMIENIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęta została decyzja o ponownym uruchomieniu Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie od dnia 20 maja 2020 roku.
Przedszkole będzie czynne w godzinach 7:00 – 17:00. – w tych godzinach placówka będzie pełniła głównie funkcję opiekuńczą i w miarę możliwości będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Organizacja pracy będzie planowana tygodniowo.
Rodzice, którzy mają potrzebę zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora przedszkola.
W związku z powyższym należy złożyć stosowną deklarację potrzeby przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz załączone oświadczenie. Druk deklaracji oraz oświadczenie jest umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres mailowy: ppzaborow@op.pl . W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola.
Liczba miejsc i grup w przedszkolu będzie w tym czasie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i w uzgodnieniu z  organem prowadzącym. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Grupy będą utworzone na podstawie liczby złożonych deklaracji.
O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora przedszkola drogą telefoniczną.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedura umieszczona jest na stronie internetowej przedszkola.
Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nią i jej przestrzegania.

 

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym  członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie informuję, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Oleksiewicz

Procedura bezpieczeństwa COVID + załączniki

Deklaracja potrzeby przyprowadzania_dziecka

Oświadczenie rodzica

Szczegółowy tryb zgłaszania dzieci do przedszkola

Dzień pielęgniarek