UWAGA !!!

Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej podpisane elektronicznie(tzw. Profilem Zaufanym), podpisują oboje rodzice. 

W przypadku nie posiadania Profilu Zaufanego (przez oboje lub jednego rodzica) wniosek po zarejestrowaniu w systemie elektronicznych rekrutacji należy wydrukować, podpisać przez obydwoje rodziców i następnie złożyć do przedszkola.

Powiązane zdjęcia:

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

UWAGA !!!

Zgodnie z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI,  Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego Przedszkola,  składają

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2024/2025

Termin składania deklaracji:  od 20 lutego do 26 lutego 2024 r.  wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez

System rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Leszno  leszno.rekrutacje.edu.pl 

 

Niezłożenie deklaracji  w określonym terminie, powoduje niezakwalifikowanie dziecka na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Wójta 

Harmonogram_rekrutacji

Powiązane zdjęcia:

Góra Grosza

Uwaga !

Od poniedziałku 4 grudnia 2023 r. rusza wielka akcja ,,GÓRA GROSZA” – ILE WAŻY BAŁWAN ?

Bałwan będzie kolejno odwiedzał oddziały przedszkolne:

4 – 8 grudnia –  Oddział I

11 – 15 grudnia – Oddział II

18 – 22 grudnia – Oddział III

8 – 12 stycznia – Oddział IV

29 stycznia – 2 luty – Oddział V

5 – 9 luty – Oddział VI

 

We wskazanym terminie dzieci z poszczególnych grup będą przynosić do swoich wychowawców bilony (monety o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł).

Wspólnie będziemy rozwiązywać zagadkę  – ILE WAŻY BAŁWAN?

Dla grupy, w której bałwan będzie najcięższy przewidziana jest nagroda !!!

Zapraszamy do wspólnej zabawy.

 

Powiązane zdjęcia:

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Drodzy Rodzice, zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXVI/504/2023 RADY GMINY LESZNO informujemy, że od 1 listopada 2023 r. za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustala się opłatę w wysokości 1,20 za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Powiązane zdjęcia: