Warsztaty logopedyczne

Zapraszamy rodziców  na warsztaty logopedyczne, które odbędą się w dniu 21 września 2021 r. /wtorek/ o godz. 17:00 (na sali gimnastycznej)

Opłaty za ubezpieczenie NNW PZU

Uwaga Rodzice,

opłaty na ubezpieczenie NNW PZU będą przyjmowane w dniu 20.09.2021 r. /poniedziałek/ w godz. 7:00 – 8:30, oraz 15:00 – 17:00.

Proszę o przygotowanie odliczonej kwoty w wysokości  42,00 zł.

Przyprowadzanie dzieci we wrześniu

Uwaga Rodzice,

Od 1.09 2021 r. do przedszkola może wejść  rodzic z dzieckiem, który pierwszy raz będzie uczęszczał do placówki. 
Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną przekazują dziecko pracownikowi przedszkola.
Dziecko zaprowadzone zostaje do szatni, a potem do sali.

 

Od 1.10.2021 r. wszystkie dzieci przekazywane są pracownikowi przedszkola, a rodzice nie wchodzą już do budynku.

Ubezpieczenie PZU NNW

 Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 wszystkie dzieci Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie zostaną  objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. na sumę 10.000,00 zł

Okres ubezpieczenia z początkiem odpowiedzialności od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Dziecko ubezpieczone jest przez 24 godziny bez względu czy jest w przedszkolu czy w  domu.

Składka za cały okres ubezpieczenia  wynosi  42,00 zł.

Prosimy o deklarację chęci ubezpieczenia dziecka w dniu 1.09.2021 r.

 

Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

Informujemy, że w dniu 1.09.2021 r. będą wydawane karty do czytnika. Pierwsza karta jest bezpłatna. Koszt drugiej karty to 6,50 zł. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

 

Informacja dla wszystkich rodziców

Informujemy, że w dniu 1.09.2021 r. będą wydawane deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w placówce. Prosimy o uzupełnienie i jak najszybszy zwrot.