,,Dzień Mamy i Taty”

Kochani Rodzice, w związku z Waszym świętem nasze przedszkolaki przesyłają gorące życzenia  🙂

 

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

Uwaga Rodzice,

w przypadku odbioru dzieci z przedszkola  w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19  przez osoby inne niż rodzice bądź opiekunowie prawni, prosimy o złożenie stosownego upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. 

Upoważnienie do odbioru dziecka w czasie epidemii COVID 19

UWAGA !!! – URUCHOMIENIE PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęta została decyzja o ponownym uruchomieniu Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie od dnia 20 maja 2020 roku.
Przedszkole będzie czynne w godzinach 7:00 – 17:00. – w tych godzinach placówka będzie pełniła głównie funkcję opiekuńczą i w miarę możliwości będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Organizacja pracy będzie planowana tygodniowo.
Rodzice, którzy mają potrzebę zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora przedszkola.
W związku z powyższym należy złożyć stosowną deklarację potrzeby przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz załączone oświadczenie. Druk deklaracji oraz oświadczenie jest umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola. Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres mailowy: ppzaborow@op.pl . W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w sekretariacie przedszkola.
Liczba miejsc i grup w przedszkolu będzie w tym czasie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i w uzgodnieniu z  organem prowadzącym. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci. Grupy będą utworzone na podstawie liczby złożonych deklaracji.
O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora przedszkola drogą telefoniczną.
Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

Procedura umieszczona jest na stronie internetowej przedszkola.
Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nią i jej przestrzegania.

 

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie przedszkola, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym  członków najbliższej rodziny.
Jednocześnie informuję, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor Przedszkola
Katarzyna Oleksiewicz

Procedura bezpieczeństwa COVID + załączniki

Deklaracja potrzeby przyprowadzania_dziecka

Oświadczenie rodzica

Szczegółowy tryb zgłaszania dzieci do przedszkola

Dzień pielęgniarek

Odbiór rzeczy

Zapraszamy Rodziców po odbiór rzeczy należących do dzieci wg ustalonego harmonogramu:

13.05.2020 r. – godz. 10.00 – 14.00 – oddział I, II

14.05.2020 r. – godz. 10.00 – 14.00 – oddział III, IV

15.05.2020 r. – godz. 10.00 – 14.00 – oddział V, VI

Wydawane rzeczy odbywać się będą w wiatrołapie.

W przypadku powrotu dziecka do przedszkola, prosimy o dostarczenie kapci, ubrań na zmianę w podpisanym foliowym worku – wszystko wyprane i zdezynfekowane.

 

Dzień bibliotekarza

Maseczki dla dzieci

Drodzy Rodzice,

w naszym Przedszkolu dostępne są maseczki dla dzieci, uszyte przez pracowników przedszkola oraz Koło Gospodyń Wiejskich ,,Wyględne dziewczyny”. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do przedszkola w godz. 10:00 – 14:00.

Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć od 06 do 15 maja 2020 roku.

Informujemy, że na wniosek dyrektora przedszkola i za zgodą organu prowadzącego na podstawie decyzji OK.4424.23.2020 z dnia 05 maja 2020 roku zajęcia w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie ul. Szkolna 6, zostają zawieszone na czas określony to jest od 06 do 15 maja 2020 roku. Przerwa ta w funkcjonowaniu placówki podyktowana jest koniecznością dostosowania organizacji pracy Przedszkola do wytycznych GIS i MEN w związku z pandemią COVID-19.

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 Nr 6 poz. 69 ze zmianami).
 

Konkurs

Drodzy Rodzice,

zachęcamy dzieci do wzięcia udziały w konkursie recytacji wiersza polskiego poety.

Konkurs

Psie_smutki_filmik.mp4

Bajka ,,Misja specjalna”, czyli pracownicy – przedszkolakom

Kochane Dzieci!

Bardzo za wami tęsknimy i wspominamy czas, w którym wspólnie się bawiliśmy i uczyliśmy. Nie możemy się doczekać, kiedy wszyscy wrócimy do przedszkola, dlatego postanowiłyśmy nagrać dla was bajeczkę. Mamy nadzieję, że oglądanie jej sprawi Wam taką przyjemność jak nam jej tworzenie. Do zobaczenia niebawem.

Wszyscy pracownicy przedszkola 🙂