Informacja dotycząca składania wniosków !!!

 

Drodzy Państwo, od momentu rozpoczęcia rekrutacji zauważyliśmy, że popełniane są błędy. Dlatego też:

  1. Prosimy, aby zwracać uwagę na dokładne uzupełnienie wniosku.
  2. W przypadku dobrze wypełnionego wniosku drogą elektroniczną, rodzic dostaje informację o zweryfikowaniu go. Następnie rodzic drukuje wniosek, podpisuje i składa w placówce (wraz ze wszystkimi załącznikami).
  3. W przypadku źle wypełnionego wniosku (np.: brak załączników, błędnie zaznaczone kryterium, brak niektórych informacji, brak podpisów na załącznikach) wniosek zostanie oznaczony jako ,,błędnie wypełniony”, a rodzic dostanie informację o tym fakcie. W tej sytuacji trzeba poprawić wniosek elektroniczny i ponownie przesłać do placówki. Po zweryfikowaniu, składa wniosek w wersji papierowej.
  4. W przypadku posiadania podpisu elektronicznego, profilu zaufanego obydwojga rodziców, prosimy upewnić się, że wniosek został prawidłowo podpisany.
  5. Przypominamy o sprawdzaniu poczty elektronicznej, na którą przychodzą informacje dotyczące wniosku, jak również kontrolować wnioski w elektronicznym systemie rekrutacji.

OPŁATY NA RADE RODZICÓW

 

Uwaga,

Opłaty na Radę Rodzicóbędą przyjmowane w dniach
4 marca /czwartek/ – w godz. 6 30 – 8 30
9 marca /wtorek/ – w godz. 14 30 – 17 30.

Pieniądze wpłacamy u  intendenta przy wejściu do szatni.

Warsztaty dla rodziców

 

Uwaga Rodzice dzieci idących do pierwszej klasy !!!

4 marca 2021 r. /czwartek/ o godzinie 16:30 odbędą się warsztaty dla rodziców na temat gotowości szkolnej. 

Spotykanie odbędzie się on-line.

Poniżej zamieszczamy link do warsztatów.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM3ZTdiMmItNTFmZi00OTM2LWFjYzYtZDFhNTU4YzFhOTY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236538cb4-5853-466c-a7f3-97016b0c4e7f%22%2c%22Oid%22%3a%2258e21c7d-dd14-49ae-8314-6155f484945d%22%7d 

 

 

 

Konkurs ,,ŻYWY OBRAZ”

 

Uwaga !!!

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie ,,Żywy obraz” . Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU -Żywy obraz

 

Zapraszamy 🙂

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Uwaga Rodzice,

w zakładce STREFA RODZICA – REKRUTACJA  znajdują się wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

 

Dyżur wakacyjny

    DYŻUR    WAKACYJNY 

Dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021:


Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie
pełni w terminie:
od 01 lipca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie
pełni w terminie: 
od 16 sierpnia 2021 r. do 27 sierpnia 2021 r.