Dokumenty przedszkola

 

Statut-Przedszkola

 

PROCEDURY obowiązujące w naszym przedszkolu:

Procedura profilaktyki rok szkolny 2020-2021

Procedura przyprowadzania dzieci chorych
Załącznik nr 1

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka

Procedura ewakuacji dzieci i pracowników

 

REGULAMINY:

Regulamin  spacerów i wycieczek

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART

Regulamin korzystania ze stołówki

Zmiana do regulaminu korzystania ze stołówki

Regulamin przyprowadzania i odbioru dziecka

 

KONCEPCJA PRACY naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022

………………………………

 

POZOSTAŁE:

Podstawa Programowa 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Wydawnictwo” Nowa ERA ,,Samodzielnie, wszechstronnie, szczęśliwie”.

 

Druk –  upoważnienie do odbioru dziecka w roku szkolnym …………….

…………………………

 

 

ZAMIERZENIA  na ……………….. r.