Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6 30 – 8 00 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci,

                 – rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach, związane z zainteresowaniami dzieci , obserwacje.

8 00 – 8 20  ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem 

8 20 – 8 30 przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe.

8 30 – 9 00 śniadanie, kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków,

9 00 – 10 00 zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
                  – ćwiczenia ogólnorozwojowe np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo –                               ruchową.

10 00 – 10 15 drugie śniadanie.

10 15 – 10 50 zajęcia według uznania nauczyciela, zabawy swobodne, przygotowanie do wyjścia do ogrodu: czynności samoobsługowe i organizacyjne.

10 50 – 11 45 pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje  przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry  i zabawy ruchowe w salach oraz zabawy swobodne dzieci).

11 45 – 12 00 przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne.

 12 00 – 12 30   obiad, kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków.

12 30– 14 15  oddział  I , II, III – odpoczynek na leżakach połączony ze słuchaniem bajek, opowiadań  i muzyki.

                           – oddział  IV, V, VI odpoczynek, słuchanie opowiadań, bajek, muzyki.

                            – ćwiczenia relaksacyjne,

                            – czynności porządkowe i organizacyjne,

                            – zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci w sali lub ogrodzie,

                             –  zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek,

14 15 – 14 30 czynności samoobsługowe, organizacyjne  i porządkowe po odpoczynku
                       – zabawy ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce.

14 30 – 15 00 podwieczorek: kształcenie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków,

15 00 – 17 30  zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,
                          – praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości oraz potrzeb,
                          – rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
                          – obserwacje,

                           – odbieranie dzieci