Nasze Przedszkole

        Przedszkole w Zaborowie istnieje od roku 2009. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Leszno. Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30  do 17:30, z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.

        Przedszkole zlokalizowane jest w Zaborowie przy ul. Szkolnej 6. Mieści się w dużym piętrowym budynku.

         

Posiada sześć sal dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Każda sala jest dobrze wyposażona , estetyczna i w innym kolorze.

        Oprócz tego posiadamy własną kuchnię,

szatnię,

salę gimnastyczną,

pokój logopedyczny,

dobrze wyposażony, bezpieczny plac zabaw

oraz stale wzbogacany o nowe rośliny ogród.

Do sześciu oddziałów przedszkolnych uczęszcza obecnie 141 dzieci w wieku od 2,5 woku do 6 lat.

        W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna  – wszyscy nauczyciele mają ukończone wyższe studia pedagogiczne. Ponadto w naszej placówce pracują specjaliści psycholog, logopeda oraz pedagog terapeuta. Pracownicy przedszkola dokładają wszelkich starań, aby czas spędzany przez dzieci był dla nich radosny a zajęcia ciekawe i inspirujące.

         Bogata oferta zajęć dodatkowych t. j.: gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia plastyczne, język angielski, zajęcia muzyczno – ruchowe  pozwala dzieciom na rozwijanie ich zainteresowań i talentów.

        Przedszkole zapewnia swoim wychowankom wiele atrakcji do których należą: teatrzyki, koncerty, konkursy, zabawy, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki.

Warto też wspomnieć, iż nasze przedszkole zmieniło nazwę. W październiku 2016 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia i teraz nosi ono nazwę  ,,Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie”, tym samym patronat nad przedszkolem objął Kampinoski Park Narodowy.

Nasze przedszkolaki biorą udział w różnego rodzaju konkursach, o czym świadczą otrzymane liczne dyplomy i puchary.  Jak co roku  przedszkolaki reprezentują nasze przedszkole w konkursach takich jak: Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu,  Taneczny Festiwal Przedszkolaków ,,Mazovia”, Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski w Kampinosie, Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Błoniu. Dużym zainteresowaniem cieszą  się również konkursy plastyczne oraz fotograficzne. Podczas obchodzenia uroczystości  Święta Niepodległości , WOŚP,  Majówki Zaborowskiej, Fety w Gościńcu Julinek oraz Gross z Historią w Tle nasze przedszkolaki przygotowują występ taneczny. Każdego roku w naszym przedszkolu organizowany jest Powiatowy Przegląd Teatralny ,,Chodź, opowiem Ci bajeczkę”, w którym udział biorą dzieci z innych przedszkoli.

       Dzieci w naszym przedszkolu mają zapewnione cztery posiłki. Tygodniowe menu zapewnia dzieciom odpowiednią ilość składników budulcowych i energetycznych wzbogaconych w składniki regulujące takie jak witaminy i minerały. Układając jadłospisy uwzględniamy sezonowość produktów. Dbamy o różnorodność potraw, wykorzystuje jak najszerszy asortyment produktów z wszystkich grup przez co staramy się kształtować nawyki żywieniowe dzieci. Raz na dwa tygodnie przedszkolaki same komponują sobie śniadania.

 

 MISJA PRZEDSZKOLA

 • Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie
  i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.
 • Uczenie dzieci samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, szacunku
  i akceptacji drugiego człowieka.
 • Rozwijanie u dzieci zdolności artystycznych.
 • Promowanie zdrowego stylu życia, przygotowanie dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju wszystkim przedszkolakom, umożliwienie jednocześnie rozwoju zawodowego swoim pracownikom.
 • Przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami.
 • Kształtowanie wytrwałości, życzliwości, opiekuńczości.
 • Rozbudzanie zainteresowań bogactwem świata przyrody oraz budzenie do niej szacunku.
 • Rozwijanie u dzieci empatii.
 

 ZADANIA DO PLANU ROCZNEGO  2018/2019

 1. Program „Jestem Polką i Palakiem”,
 2. Program „Mały Artysta”,
 3. Program czytelniczy ,,W Krainie Bajek i Baśni”,
 4. Projekt Międzynarodowy ,,Piękna Nasza Polska Cała”,
 5. Innowacja pedagogiczna ,,Angielski na co dzień”.

PROGRAM NAUCZANIA 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program wydawnictwa MAC – edukacja ,,Nasze Przedszkole”.

 

METODY PRACY Z DZIEĆMI

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:

– metoda czynna (samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń utrwalających),

– metoda oglądowa (obserwacje i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastycznego, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne),

– metoda słowna (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i  instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, żywego słowa),

– metoda aktywizująca,

– metoda projektu,

– system edukacji przez ruch wg Doroty Dziamskiej,

– wybrane aktywności ruchowe Ruchu Rozwijającego,

– zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 i Ewy  Zielińskiej,

– elementy pedagogiki zabawy „Klanza”,

– elementy metody Ireny Majchrzak – przygotowanie do nauki pisania i czytania,

– elementy metody gimnastyki twórczej (ekspresyjne) Rudolfa Labana

– elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

– elementy metody Dennisona – ,,Gimnastyki mózgu”

– terapia ręki

– metoda aktywnego słuchania muzyku wg Batti Strauss