Nasze Przedszkole

        Przedszkole w Zaborowie istnieje od roku 2009. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Leszno. Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30  do 17:30, z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący przedszkole.

        Przedszkole zlokalizowane jest w Zaborowie przy ul. Szkolnej 6. Mieści się w dużym piętrowym budynku.

 

Posiada sześć sal dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Każda sala jest dobrze wyposażona , estetyczna i w innym kolorze.

              

        Oprócz tego posiadamy własną kuchnię,

szatnię,

salę gimnastyczną,

pokój logopedyczny,

dobrze wyposażony, bezpieczny plac zabaw

       

oraz stale wzbogacany o nowe rośliny ogród.

        

Do sześciu oddziałów przedszkolnych uczęszcza obecnie 149 dzieci w wieku od 2,5 woku do 6 lat.

        W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna  – wszyscy nauczyciele mają ukończone wyższe studia pedagogiczne. Ponadto w naszej placówce pracują specjaliści psycholog, logopeda oraz pedagog terapeuta. Pracownicy przedszkola dokładają wszelkich starań, aby czas spędzany przez dzieci był dla nich radosny a zajęcia ciekawe i inspirujące.

         Bogata oferta zajęć dodatkowych t. j.: gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia plastyczne, język angielski, zajęcia muzyczno – ruchowe  pozwala dzieciom na rozwijanie ich zainteresowań i talentów.

        Przedszkole zapewnia swoim wychowankom wiele atrakcji do których należą: teatrzyki, koncerty, konkursy, zabawy, bale, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki.

Warto też wspomnieć, iż nasze przedszkole zmieniło nazwę. W październiku 2016 r. odbyło się uroczyste nadanie imienia i teraz nosi ono nazwę  ,,Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie”, tym samym patronat nad przedszkolem objął Kampinoski Park Narodowy.

Nasze przedszkolaki biorą udział w różnego rodzaju konkursach, o czym świadczą otrzymane liczne dyplomy i puchary.  Jak co roku  przedszkolaki reprezentują nasze przedszkole w konkursach takich jak: Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu,  Taneczny Festiwal Przedszkolaków ,,Mazovia”, Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski w Kampinosie, Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Błoniu. Dużym zainteresowaniem cieszą  się również konkursy plastyczne oraz fotograficzne. Podczas obchodzenia uroczystości  Święta Niepodległości , WOŚP,  Majówki Zaborowskiej, Fety w Gościńcu Julinek oraz Gross z Historią w Tle nasze przedszkolaki przygotowują występ taneczny. Każdego roku w naszym przedszkolu organizowany jest Powiatowy Przegląd Teatralny ,,Chodź, opowiem Ci bajeczkę”, w którym udział biorą dzieci z innych przedszkoli.

       Dzieci w naszym przedszkolu mają zapewnione cztery posiłki. Tygodniowe menu zapewnia dzieciom odpowiednią ilość składników budulcowych i energetycznych wzbogaconych w składniki regulujące takie jak witaminy i minerały. Układając jadłospisy uwzględniamy sezonowość produktów. Dbamy o różnorodność potraw, wykorzystuje jak najszerszy asortyment produktów z wszystkich grup przez co staramy się kształtować nawyki żywieniowe dzieci. Raz na dwa tygodnie przedszkolaki same komponują sobie śniadania.

 

 MISJA PRZEDSZKOLA

 • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce,
 • przybliżenie dzieciom sztuki ludowej,
 • uczenie dzieci samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, szacunku i akceptacji drugiego człowieka,
 • rozwijanie w dzieciach zdolności artystycznych,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • przygotowanie dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • zapewnienie wszechstronnego, bezpiecznego rozwoju wszystkim przedszkolakom, umożliwienie jednocześnie rozwoju zawodowego swoim pracownikom,
 • przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami,
 • kształtowanie w dzieciach wytrwałości, życzliwości, opiekuńczości,
 • rozbudzanie zainteresowań bogactwem świata przyrody oraz budzenie do niej szacunku,
 • rozwijanie u dzieci empatii, wrażliwości na drugiego człowieka,
 • rozwijanie zdolności matematycznych, logicznego myślenia,
 • rozwijanie kreatywności, myślenia twórczego,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.
 

 ZADANIA DO PLANU ROCZNEGO  2023/2024

 1. Projekt edukacyjny ,,Umiem współdziałać w zespole”
 2. Innowacja pedagogiczna ,,W świecie emocji”
 3. Akcja ,,Zdrowo i sportowo”
 4. Projekt ,,Polska malowana folklorem”
 5. Ogólnopolski projekt edukacyjny ,,Nie lada to gradka, poznajmy misia uszatka” – oddział V

 

PROGRAM NAUCZANIA  2023/2024

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Wydawnictwo: ,,MAC edukacja – Kolorowe karty”

 

METODY PRACY Z DZIEĆMI 2023/2024

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych:

 • metoda czynna (samodzielnych doświadczeń, kierowania własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń utrwalających),
 • metoda oglądowa (obserwacje i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki/dzieła plastycznego, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne ),
 • metody słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, żywego słowa),
 • metoda aktywizująca,
 • metoda projektu,
 • Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej,
 • wybrane aktywności ruchowe Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej wg Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej,
 • elementy pedagogiki zabawy „Klanza”,
 • elementy metody Ireny Majchrzak –przygotowanie do nauki pisania i czytania,
 • elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • elementy metody gimnastyki twórczej ( ekspresyjnej ) Rudolfa Labana,
 • elementy Metody Dennisona,
 • terapia ręki,
 • metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss.

Powiązane zdjęcia: