Pracownicy

Rok szkolny 

  Dyrektor Przedszkola mgr Katarzyna Oleksiewicz

 

Oddział I – MALUCHY

Nauczyciele: 
Pomoc nauczyciela: 
Woźna: 

Oddział II  – ZUCHY I

Nauczyciele: 
Pomoc nauczyciela: 
Nauczyciel wspomagający: 
Woźna: 

Oddział III – ZUCHY II

Nauczyciele: 
Woźna: 
Pomoc nauczyciela: 

Oddział IV – STARSZAKI

Nauczyciele: 
Pomoc nauczyciela: 
Woźna: 

Oddział V – ZERÓWECZKA I

Nauczyciele: 
Woźna: 

Oddział VI – ZERÓWECZKA II

Nauczyciele: 
Woźna: 

 

Michalina Mikołajczak – Król – Logopeda
Gracjana Duszyńska  – Psycholog
Klaudia Wiśniewska – Pedagog Terapeuta

 – Nauczyciel j. angielskiego

Ks. Maciej Szymański – Nauczyciel religii

Maria Szczepańska – Główny Księgowy
Magdalena Godos – Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych
Agata Kołakowska-Woźniak – Sekretarz
Joanna Kubiak – Intendent

Roland Szczepański – Kucharz
Julia Feliciak – Pomoc kuchenna
Beata Gądek – Pomoc kuchenna
Agnieszka Trojak – Pomoc kuchenna

 – Konserwator