MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE  NAUCZYCIELI

ODDZIAŁ I 
Tydzień: 
Temat tygodnia: 

 

ODDZIAŁ II
Tydzień: 
Temat tygodnia: 

 

 

ODDZIAŁ III
Tydzień: 
Temat tygodnia: 

 

 

ODDZIAŁ IV 
Tydzień: 
Temat tygodnia: ,, „

 

 

ODDZIAŁ V
Tydzień: 22-26.06.2020 r.
Temat tygodnia: ,, „

 

ODDZIAŁ VI 
Tydzień:  
Temat tygodnia: 

 

 

EDUKACYJNE SPECJALISTÓW

 

gry, zabawy i ćwiczenia logopedyczne:

 

pomoc psychologiczna i pedagogiczna:

psycholog: 

 

pedagog:

 

Gimnastyka korekcyjna:

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa:

 

 

,,DZIEŃ DZIECKA”

 

,,DZIEŃ MAMY I TATY”

,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”