MATERIAŁY EDUKACYJNE

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE  NAUCZYCIELI

ODDZIAŁ I 
Tydzień: 01-05.06.2020 r.
Temat tygodnia: „ Niby tacy sami, a jednak inni „

Propozycje zabaw – Niby tacy sami a jednak inni

 

ODDZIAŁ II
Tydzień: 01-05.06.2020 r.
Temat tygodnia: ,,Taki sam, ale inny”

Karty pracy – taki sam ale inny

Taki sam , ale inny-materiały edukacyjne

 

ODDZIAŁ III
Tydzień: 01-05.06.2020 r.
Temat tygodnia: ,,Taki sam, ale inny”

Taki sam, ale inny (1)

 

ODDZIAŁ IV 
Tydzień:01-05.06.2020 r.
Temat tygodnia: ,,Niby tacy sami, a jednak inni”

 

POZNAJEMY INNE KULTURY

W krainie osób niepełnosprawnych

 

ODDZIAŁ V
Tydzień: 01-05.06.2020 r.
Temat tygodnia: ,, Niby tacy sami, a jednak inni”

1. Dzień dziecka

2. Piłka dla wszystkich

3. Co jest cięższe, a co lżejsze

4. Dziwni goście

5. Moje uczucia

 

ODDZIAŁ VI 
Tydzień: 01-05.06.2020 r.
Temat tygodnia: ,,Tydzień dla dziecka”

 Tydzień dla dziecka

Opowiadanie

MATERIAŁY EDUKACYJNE SPECJALISTÓW

zabawy z językiem angielskim: 

 

gry, zabawy i ćwiczenia logopedyczne:

Ćwiczenia buzi z wiewiórką.

Duble sylaby- s

Odnajdź rz-z

pomoc psychologiczna i pedagogiczna:

psycholog: 

Emocje

Koncentracja uwagi, wiedza, koordynacja wzrokowo – ruchowa

Umiejętności szkolne

 

pedagog:

Terapia pedagogiczna 11 oddział 1

Terapia pedagogiczna 11 oddziały V, VI

Terapia pedagogiczna 11 oddziały V-VI

Terapia pedagogiczna 11, oddział II, III, IV

Terapia ręki 11 oddziały II, III, IV

 

Gimnastyka korekcyjna:

Gimnastyka ogólnorozwojowa:

Wiosna na łące

 

 

,,DZIEŃ DZIECKA”

 

,,DZIEŃ MAMY I TATY”

,,CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” 

 

PROPOZYCJE MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA PRZEDSZKOLI  ZE STRONY gov.pl

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/oddzial-przedszkolny2

 

Drodzy Rodzice, poniżej podajemy linki do Portali Edukacyjnych: