Kącik dla rodziców

 

   Dyrektor  mgr Katarzyna Oleksiewicz przyjmuje interesantów: 

Wtorek w godz. 9 00 – 1200

Czwartek w godz. 14 00 – 17 00

Sprawy pilne (skargi i  wnioski) – codziennie w czasie godzin pracy.

 

  Informujemy, że sprawy i zapytania do Rady Rodziców  prosimy kierować drogą elektroniczną

na pocztę przedszkola ppzaborow@op.pl

z  dopiskiem w temacie  „do Rady Rodziców”.

 

 Zajęcia z logopedą odbywają się  w dniach:

  

 
Psycholog przedszkolny jest obecny: 

 

Zajęcia z Pedagogiem Terapeutą odbywają się w dniach:

(dla dzieci objętych  pomocą psychologiczno – pedagogiczną)

 

  

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący –  

Zastępca przewodniczącego  – 

Skarbnik – 

Sekretarz –

Komisja rewizyjna – 

Komisja rewizyjna – 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRAWA DZIECKA

    Hymn Przedszkola

 

Znalezione obrazy dla zapytania szlaczki gif