Kącik dla rodziców

 

   Dyrektor  mgr Katarzyna Oleksiewicz przyjmuje interesantów: 

Wtorek w godz. 9:0012:00

Czwartek w godz. 14:00 – 17:00

Sprawy pilne (skargi i  wnioski) – codziennie w czasie godzin pracy.

 

  Informujemy, że sprawy i zapytania do Rady Rodziców  prosimy kierować drogą elektroniczną

na pocztę przedszkola ppzaborow@op.pl

z  dopiskiem w temacie  „do Rady Rodziców”.

 

 Zajęcia z logopedą odbywają się  w dniach:

Poniedziałek w godz. 10:00 – 16:00

Piątek w godz. 11:00 – 16:00

Psycholog przedszkolny jest obecny: 

Wtorek w godz. 7:30 – 14:00

Środa w godz. 7:30 – 14:00

Zajęcia z Pedagogiem Terapeutą odbywają się w dniach:

(dla dzieci objętych  pomocą psychologiczno – pedagogiczną)

Poniedziałek w godz. 7:45 – 11:15

Wtorek w godz. 7:45 – 10:15

Środa w godz. 7:45 – 11:15

Czwartek w godz. 7:45 – 11:15

   

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący –  Adam Bagrincew

Zastępca przewodniczącego  – Anna Kołecka – Górska

Skarbnik – Agnieszka Skory 

Sekretarz – Patrycja Kowalska

Komisja rewizyjna – Marta Ptaszyńska

Komisja rewizyjna – Magdalena Frydrych

 

 Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 

Kalendarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Oddział I  ,,MALUCHY”

Zebranie rodziców: 24.11.2020 r., 28.04.2021 r.

Dzień otwarty: 03.02.2021 r.

Oddział II  ,,ZUCHY”

Zebranie rodziców: 26.11.2020 r., 29.04.2021 r.

Dzień otwarty: 04.02.2021 r.

Oddział III  ,,STARSZAKI I”

Zebranie rodziców: 26.11.2020 r., 22.04.2021 r.

Dzień otwarty: 12.02.2021 r.

Oddział IV  ,,STARSZAKI II”

Zebranie rodziców: 24.11.2020 r., 29.04.2021 r.

Dzień otwarty: 09.02.2021 r.

Oddział V  ,,ZERÓWECZKA I”

Zebranie rodziców: 27.11.2020 r. , 30.04.2021 r.

Dzień otwarty: 09.02.2021 r.

Oddział VI  ,,ZERÓWECZKA II”

Zebranie rodziców: 23.11.2020 r., 28.04.2021 r.

Dzień otwarty: 10.02.2021 r.

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRAWA DZIECKA

Hymn Przedszkola