DYŻUR WAKACYJNY

INFORMACJA DLA RODZICÓW, którzy w okresie wakacyjnym nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki

i chcą skorzystać z dyżuru wakacyjnego w przedszkolu.                       

 DYŻUR WAKACYJNY dla dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023:

1.w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie  będzie pełniony  w okresie od 1 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r.

deklaracje należy złożyć do dnia 28.02.2023 r.

2. w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Lesznie będzie pełniony w okresie od 31 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r.

deklaracje należy złożyć do dnia 10.02.2023 r.

 Druk deklaracji można pobrać osobiście z sekretariatu lub ze strony internetowej przedszkola.

ZABORÓW Deklaracja

LESZNO Deklaracja