Pracownicy

 Dyrektor Przedszkola mgr Katarzyna Oleksiewicz

 

Oddział I – MALUCHY I

Nauczyciele: Katarzyna Oleksiewicz, Ewa Tyburska
Pomoc nauczyciela: Barbara Paradowska
Woźna: Joanna Kamińska

Oddział II  – MALUCHY II

Nauczyciele: Monika Zastawna, Joanna Kłudkiewicz – Bolek
Pomoc nauczyciela: Małgorzata Przygoda
Woźna: Henryka Skoczylas

Oddział III – ZUCHY

Nauczyciele: Małgorzata Markiewicz, Agnieszka Kęska
Pomoc nauczyciela: Małgorzata Sokołowska
Woźna: Ewa Węgierek

Oddział IV – STARSZAKI

Nauczyciele: Paulina Krajewska, Katarzyna Poneta
Woźna: Danuta Maciołek

Oddział V – ZERÓWECZKA I

Nauczyciele: Agnieszka Kołakowska, Alina Fryczyńska
Woźna: Jolanta Niedzińska

Oddział VI – ZERÓWECZKA II

Nauczyciele: Aneta Bocheńska, Iwona Szymczyk
Woźna: Magda Kościńska

 

Michalina Mikołajczak – Król – Logopeda
Gracjana Duszyńska  – Psycholog
Anna Słupecka – Pedagog terapeuta

Ks. Maciej Szymański – Nauczyciel religii

Maria Szczepańska – Główny Księgowy
Magdalena Godos – Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych
Agata Kołakowska-Woźniak – Sekretarz
Joanna Kubiak – Intendent

Roland Szczepański – Kucharz
Julia Feliciak – Pomoc kuchenna
Beata Gądek – Pomoc kuchenna
Agnieszka Trojak – Pomoc kuchenna

Agnieszka Kowalska – Pomoc nauczyciela

Stanisław Gzyra – Konserwator