Kącik dla rodziców

 

 

   Dyrektor  mgr Katarzyna Oleksiewicz przyjmuje interesantów: 

Wtorek w godz. 9 00 – 1200

Czwartek w godz. 14 00 – 17 00

Sprawy pilne (skargi i  wnioski) – codziennie w czasie godzin pracy.

  Informujemy, że sprawy i zapytania do Rady Rodziców  prosimy kierować drogą elektroniczną

na pocztę przedszkola ppzaborow@op.pl

z  dopiskiem w temacie  „do Rady Rodziców”.

 Zajęcia z logopedą odbywają się  w dniach:

poniedziałek – 9:00 – 15:00

czwartek – 8:30 – 15:30   

 
Psycholog przedszkolny jest obecny: 

wtorek – 8:00 – 14:30

środa – 8:00 – 14:30

Zajęcia z Pedagogiem Terapeutą odbywają się w dniach:

(dla dzieci objętych  pomocą psychologiczno – pedagogiczną)

poniedziałek – 8:00 – 10:30

środa – 7:40 – 10:40

czwartek – 13:30 – 16:00

piątek – 11:00 – 16:00

  

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca – Alina Przyborska

Zastępca przewodniczącej  – Adam Bagrincew

Skarbnik – Kinga Tomaszewska – Bagan

Sekretarz -Anna Kołecka – Górska

Komisja rewizyjna –  Krzysztof Kubiak

Komisja rewizyjna – Roksana Ustaszewska

 REGULAMIN RADY RODZICÓW 

PRAWA DZIECKA

   

 Hymn Przedszkola

 

Znalezione obrazy dla zapytania szlaczki gif

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu realizujemy niżej wymienione projekty:

,,Mały Artysta”

,,Jestem Polką i Polakiem”

,,W świecie bajek i baśni”

,,Międzynarodowy projekt Piękna Nasza Polska Cała”

Wszystkie projekty mają na celu zachęcanie dzieci do różnego rodzaju aktywności oraz rozwijania talentów naszych przedszkolaków. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie dzieci
w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Dodatkową atrakcją jest wprowadzona od tego roku innowacja pedagogiczna

„Poranki z Językiem Angielskim”

 mająca na celu rozwijanie umiejętności językowych oraz pokonywanie barier w posługiwaniu
się językiem angielskim. Dzięki tej innowacji dzieci mają kontakt z mową angielską  każdego dnia.

Znalezione obrazy dla zapytania szlaczki gif