Informacja dla rodziców

Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

Informujemy, że w dniu 1.09.2021 r. będą wydawane karty do czytnika. Pierwsza karta jest bezpłatna. Koszt drugiej karty to 6,50 zł. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty.

 

Informacja dla wszystkich rodziców

Informujemy, że w dniu 1.09.2021 r. będą wydawane deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w placówce. Prosimy o uzupełnienie i jak najszybszy zwrot.