Informacja

Drodzy Rodzice, w piśmie zamieszczonym poniżej znajdziecie informację o otwartych gminnych Świetlicach podczas strajku.

Informacja