Zmiana w Regulaminie Korzystania ze Stołówki

Wychodząc na przeciw rodzica, rozumiejąc problem jaki stwarza przewidzenie nieobecności dziecka w przedszkolu, zostaje zmieniony zapis w Regulaminie Korzystania ze Stołówki w punkcie 12:

,,Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym lub zwrot odpowiedniej kwoty. Warunkiem dokonania odpisu  lub zwrotu jest wcześniejsze zgłoszenie  nieobecności dziecka. Nieobecność należy zgłaszać najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia przewidzianej nieobecności dziecka, telefonicznie pod nr 784-650-311 lub e-mailem na adres: ppzaborow@op.pl .

Nieobecność dziecka, bez zgłoszenia nieobecności , nie zwalnia z opłat za wyżywienie”.