Zgłaszanie nieobecności – zmiana adresu e-mail

Informacja

Nawiązując do regulaminu korzystania ze stołówki Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie, przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dziecka, najpóźniej w dniu absencji do godziny 8:00.

Informację prosimy przekazywać wyłącznie  Uwaga  zmiana !! !  na adres mailowy:

nieobecnosci@przedszkolewzaborowie.pl

Podając :      

Nazwisko, imię dziecka

Grupę

Dni nieobecności

 

Niezgłoszenie nieobecności będzie skutkowało, obciążeniem za całodzienne wyżywienie.

W przypadku dzieci objętych kwarantanną z powodu Covid dotyczącej zgłoszenia przez przedszkole, nie ma potrzeby informowania o nieobecności.

Informujemy również Państwa, że w przypadku małej liczby  dzieci jadłospis może ulec zmianie.

Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym w placówce ramowym rozkładem dnia, wyłącznie na terenie przedszkola.

W okresie przerwy wakacyjnej odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej
jest pobierana tylko od dzieci uczęszczających do przedszkola, na podstawie deklaracji.