Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć od 06 do 15 maja 2020 roku.

Informujemy, że na wniosek dyrektora przedszkola i za zgodą organu prowadzącego na podstawie decyzji OK.4424.23.2020 z dnia 05 maja 2020 roku zajęcia w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie ul. Szkolna 6, zostają zawieszone na czas określony to jest od 06 do 15 maja 2020 roku. Przerwa ta w funkcjonowaniu placówki podyktowana jest koniecznością dostosowania organizacji pracy Przedszkola do wytycznych GIS i MEN w związku z pandemią COVID-19.

Podstawa prawna: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 Nr 6 poz. 69 ze zmianami).