Upoważnienie do odbioru dziecka

Uwaga Rodzice,

w przypadku odbioru dzieci z przedszkola  w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażenia COVID-19  przez osoby inne niż rodzice bądź opiekunowie prawni, prosimy o złożenie stosownego upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. 

Upoważnienie do odbioru dziecka w czasie epidemii COVID 19