Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

UWAGA !!!

Zgodnie z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI,  Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do naszego Przedszkola,  składają

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2024/2025

Termin składania deklaracji:  od 20 lutego do 26 lutego 2024 r.  wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez

System rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Leszno  leszno.rekrutacje.edu.pl 

 

Niezłożenie deklaracji  w określonym terminie, powoduje niezakwalifikowanie dziecka na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Wójta 

Harmonogram_rekrutacji

Powiązane zdjęcia: