Przyprowadzanie dzieci we wrześniu

Uwaga Rodzice,

Od 1.09 2021 r. do przedszkola może wejść  rodzic z dzieckiem, który pierwszy raz będzie uczęszczał do placówki. 
Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną przekazują dziecko pracownikowi przedszkola.
Dziecko zaprowadzone zostaje do szatni, a potem do sali.

 

Od 1.10.2021 r. wszystkie dzieci przekazywane są pracownikowi przedszkola, a rodzice nie wchodzą już do budynku.