Opłaty na Radę Rodziców

Opłaty na Radę Rodziców będą przyjmowane w dniach:
4 listopada /piątek/ – w godz. 7 00 – 16 00
8 listopada /wtorek/ – w godz. 7 00 – 16 00
14 listopada /poniedziałek/ – w godz. 7 00 – 17 30