Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

Drodzy Rodzice, zgodnie z UCHWAŁĄ NR LXXVI/504/2023 RADY GMINY LESZNO informujemy, że od 1 listopada 2023 r. za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustala się opłatę w wysokości 1,20 za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Powiązane zdjęcia: