OGŁOSZENIE

   Zaborów, 24 marca 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Publiczne Przedszkole Przyjaciół Puszcz Kampinoskiej w Zaborowie, ul. Szkolna 6, 05-083 Zaborów, poszukuje pracownika na stanowisko KONSERWATORA w wymiarze pełnego etatu.

Do głównych zadań pracownika należą prace porządkowe oraz naprawcze w budynku oraz na zewnątrz przedszkola.

Oferty prosimy kierować na nasz adres e-mail: ppzaborow@op.pl. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu:   784 650 311.