Kalendarz Zebrań

Kalendarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Oddział I  ,,MALUCHY”

Zebranie rodziców: 24.11.2020 r., 28.04.2021 r.

Dzień otwarty: 03.02.2021 r.

Oddział II  ,,ZUCHY”

Zebranie rodziców: 26.11.2020 r., 29.04.2021 r.

Dzień otwarty: 04.02.2021 r.

Oddział III  ,,STARSZAKI I”

Zebranie rodziców: 26.11.2020 r., 22.04.2021 r.

Dzień otwarty: 12.02.2021 r.

Oddział IV  ,,STARSZAKI II”

Zebranie rodziców: 24.11.2020 r., 29.04.2021 r.

Dzień otwarty: 09.02.2021 r.

Oddział V  ,,ZERÓWECZKA I”

Zebranie rodziców: 27.11.2020 r. , 30.04.2021 r.

Dzień otwarty: 09.02.2021 r.

Oddział VI  ,,ZERÓWECZKA II”

Zebranie rodziców: 23.11.2020 r., 28.04.2021 r.

Dzień otwarty: 10.02.2021 r.