Dyżur wakacyjny

Uwaga !!!!

Przypominamy, że jutro (30.06.2020 r.) jest ostatni dzień składania deklaracji potrzeby przyprowadzania dziecka na dyżur wakacyjny. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i dziecko nie zostanie przyjęte na dyżur wakacyjny !!!!!!