Dokumenty do wypełnienia

Uwaga !!! 

Prosimy wszystkich Rodziców o wypełnienie stosownych druków, które są zamieszczone poniżej. Wypełnione oraz podpisane dokumenty należy przekazać pracownikowi przedszkola pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce. 

Dziękujemy

Zgoda na pomiar temperatury

Upoważnienie  na odbiór dziecka