Opłaty za dyżur wakacyjny

Opłaty za dyżur wakacyjny !!!

Rodzice dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie, zobowiązani są do wniesienia opłaty w dniach:

13  czerwca – w godz. 7:00 – 17:30

15 czerwca – w godz. 7:00 – 17:30

Opłatę za dyżur wakacyjny należy dokonać gotówką u Intendenta.

W przypadku nieopłacenia dyżuru w terminie, dziecko zostanie skreślone z listy  !!!

 

Dzienna stawka żywieniowa w czasie dyżuru wakacyjnego wynosi  14,00 zł  oraz za pobyt 1,00 zł za zadeklarowaną godzinę
(w tym 5 godzin jest bezpłatnych). Dzieci sześcioletnie są zwolnione z opłaty za pobyt.