Ubezpieczenie PZU NNW

 Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 wszystkie dzieci Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie zostaną  objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. na sumę 10.000,00 zł

Okres ubezpieczenia z początkiem odpowiedzialności od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r.

Dziecko ubezpieczone jest przez 24 godziny bez względu czy jest w przedszkolu czy w  domu.

Składka za cały okres ubezpieczenia  wynosi  42,00 zł.

Prosimy o deklarację chęci ubezpieczenia dziecka w dniu 1.09.2021 r.