Ubezpieczenie NNW

UWAGA    !

W roku szkolnym 2019/2020 wychowankowie Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie zostaną  objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A.  Okres ubezpieczenia z początkiem odpowiedzialności od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Dziecko ubezpieczone jest przez 24 godziny bez względu czy jest w przedszkolu czy w  domu.  Składka za cały okres ubezpieczenia  wynosi  37,00 zł.  Płatność  do dnia  20 września 2019 r.