Strajk w Przedszkolu

Drodzy Rodzice,

w związku z tym, że znaczna część pracowników naszego Przedszkola
w referendum strajkowym opowiedziała się za przystąpieniem do strajku, począwszy od 8 kwietnia 2019 r.
Informujemy, że większość pracowników podejmie strajk.
W związku z powyższym nie będziemy w stanie zapewnić w pełni opieki dzieciom.

W przypadku wyjątkowej sytuacji, kiedy rodzice nie mogą zapewnić opieki dziecku w czasie planowanego strajku, prosimy o kontakt
z Dyrektorem Przedszkola.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z pismem poniżej.

Informacja dla rodziców