Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie za 2018 rok opublikowane zostało w BIP jednostki. http://ppzaborow.biposwiata.pl