Rekrutacja uzupełniająca

Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w rekrutacji uzupełniającej!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie o złożenie deklaracji woli zapisu dziecka do Przedszkola w terminie do 26 czerwca 2019 r. (środa).

W przypadku niezłożenia deklaracji dzieci te nie zostaną przyjęte na rok szkolny 2019/2020 !!!

DEKLARACJA woli zapisu dziecka 2019-2020