Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

UWAGA !!!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy rodziców
dzieci – kandydatów zamierzających po raz pierwszy
 podjąć edukację w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 
o składanie podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka
do przedszkola wraz z odpowiednimi dokumentami.

Termin  składania wniosków:  od 19 lutego 2019 r. do 20 marca 2019 r.

 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2019-2020

Wzór OŚWIADCZENIA_O_MIEJSCU_ZAMIESZKANIA

Wzór OŚWIADCZENIA_O_ROZLICZANIU_PODATKU

Wzór OŚWIADCZENIA_O_SAMOTNYM WYCHOWYWANIU

Wzór OŚWIADCZENIA_O_WIELODZIETNOŚCI

Wzór OŚWIADCZENIA_O_ZATRUDNIENIU

 

Informacja o kryteriach rekrutacji:

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziału przedszkolnego