Projekty w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu realizujemy niżej wymienione projekty:

,,Mały Artysta”

,,Jestem Polką i Polakiem”

,,W świecie bajek i baśni”

,,Międzynarodowy projekt Piękna Nasza Polska Cała”

Wszystkie projekty mają na celu zachęcanie dzieci do różnego rodzaju aktywności oraz rozwijania talentów naszych przedszkolaków. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień, wprowadzenie dzieci
w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Dodatkową atrakcją jest wprowadzona od tego roku innowacja pedagogiczna

„Poranki z Językiem Angielskim”

 mająca na celu rozwijanie umiejętności językowych oraz pokonywanie barier w posługiwaniu
się językiem angielskim. Dzięki tej innowacji dzieci mają kontakt z mową angielską  każdego dnia.