Oddziały – listy

W związku z drobnymi zmianami personalnymi w poszczególnych oddziałach prosimy rodziców o zapoznanie się z listami wywieszonymi na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie.