Deklaracja woli zapisu dziecka do przedszkola

Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy rodziców dzieci, które zostały zakwalifikowane do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie o złożenie deklaracji woli zapisu dziecka do Przedszkola w terminie  do  12 kwietnia 2019 r. (piątek).

Druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie przedszkola.

W przypadku niezłożenia deklaracji dzieci te nie zostaną przyjęte na rok szkolny 2019/2020 !!!

DEKLARACJA woli zapisu dziecka 2019-2020