Deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji prosimy rodziców dzieci, które uczęszczają do Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej
w Zaborowie o pobranie i złożenie w sekretariacie

w terminie od 12 lutego 2019 r. do 18 lutego 2019 r.

deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej
w kolejnym roku szkolnym.

Druki są dostępne u nauczycielek w poszczególnych oddziałach.